دانلود

جزئیات بیشتر پارامترهای محصولات، راهنمای فنی جامع تر، لطفاً به PDF ما مراجعه کنید یا مستقیماً با ما تماس بگیرید.
سروو هسته آهنی M20DHW 20KG
سروو هسته آهنی M20DHW 20KG

دانلود
سروو هسته آهنی M15DHW 15KG
سروو هسته آهنی M15DHW 15KG

دانلود
سرو بدون هسته CLS3860MED 60 کیلوگرمی
سرو بدون هسته CLS3860MED 60 کیلوگرمی

دانلود
سرو بدون هسته CLS3850MED 50 کیلوگرم
سرو بدون هسته CLS3850MED 50 کیلوگرم

دانلود
سرو بدون هسته CLS3838MED 38 کیلوگرم
سرو بدون هسته CLS3838MED 38 کیلوگرم

دانلود
سرو بدون هسته CLS4060RP 60 کیلوگرم
سرو بدون هسته CLS4060RP 60 کیلوگرم

دانلود